Vi utbildar morgondagens världsmedborgare!
Kalender
17 aug 2023

Upprop.

28 - 29 sep 2023

Studiedagar

30 okt - 3 nov 2023

Höstlov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

21 dec 2023

Julavslutning.

22 dec - 9 jan 2024

Jullov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

10 jan 2024

Upprop.

19 - 23 feb 2024

Sportlov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

7 mar 2024

Studiedag skola, fritids och förskola

25 mar - 1 apr 2024

Påsklov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

9 - 10 maj 2024

Lovdagar

6 - 7 jun 2024

Lovdagar

12 jun 2024

Skolavslutning.

13 jun 2024

Sommarlov.

13 aug 2024

Studiedag, fritids och förskola stängda

15 aug 2024

Upprop.

26 - 27 sep 2024

Studiedagar, skola, fritids och förskola stängda

28 okt - 1 nov 2024

Höstlov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

20 dec 2024

Julavslutning.

23 dec - 3 jan 2025

Jullov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

7 jan 2025

Studiedag, skola, fritids och förskola stängda

8 jan 2025

Studiedag, skola stängd, fritids och förskola öppna

9 jan 2025

Upprop.

17 - 21 feb 2025

Sportlov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

14 - 18 apr 2025

Påsklov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

1 - 2 maj 2025

Lovdagar

6 jun 2025

Lov

11 jun 2025

Skolavslutning.

12 jun 2025

Sommarlov.

Praktisk info

Här hittar all info av rent praktisk karaktär som t ex öppettider, sjukanmälan etc. Här hittar du även kontaktuppgifter till personal samt kan ladda ner blanketter för olika ändamål.

Sektionsinställningar

Öppettider

Öppettiderna i förskolan och på fritids följer barnens behov av vistelsetid, för närvarande har vi öppet mellan 07.00 och 17.15. Innan kl 7.45 och efter 16.30 har vi sammanslagning av förskola och fritids. Skolbarnen följer sina scheman.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via vår skolportal Infomentor. Det är viktigt att gå in och anmäla frånvaro varje dag och gärna innan kl. 8.00.

Synpunkter på verksamheten

Vi förespråkar en tät och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare och är öppna för idéer och tankar som kan utveckla vår verksamhet. För att hantera ärenden har vi följande rutiner:

  1. Undervisande eller ansvarspedagog (mentor): Om synpunkten rör enskild elev/barns utbildning eller verksamhet. 
  2. Rektor: Vid ärenden av mer allmän karaktär som rör verksamheten eller mer övergripande.
  3. Styrelsen: Om ni upplever att ni inte fått tillräckligt gehör i tidigare instanser.

Sektionsinställningar
ß
Sektionsinställningar

Blanketter

Här kan du ladda ner blanketter för olika ändamål.

Förskola

Förskolans ABC
Avtal förskola
Vistelsetider förskola
Uppsägning förskola

Förskoleklass

Avtal förskoleklass

Grundskola

Avtal grundskola
Uppsägning skola

Fritids

Avtal fritidshem
Uppsägning fritidshem

Diverse

Anhållan om ledighet
Inkomstuppgifter
Elevkort
Barnkort

Kontakter


Rektor

Nina Sennö
nina.senno@sfmontessori.se

Arbetslagledare Pärlan

Jessica Krabbe
jessica.krabbe@sfmontessori.se

Skolsjuksköterska

Birgitta Severinssen
anne.toivonen@sfmontessori.se

Specialpedagog

Cecilia Wallén
cecilia.wallen@sfmontessori.se

Vaktmästare

Fredrik Olsson
fredrik.olsson@sfmontessori.se

Styrelse

styrelsen@sfmontessori.se


Bitr rektor

Anna Mortensen
anna.mortensen@sfmontessori.se

Arbetslagledare Trappan

Eva Nilsson
eva.nilsson@sfmontessori.se

Skolpsykolog

Magnus Nilsson Tapper
(kontakt via rektor eller specialpedagog)

Köksansvarig

Nora Gaal
nora.gaal@sfmontessori.se

Köanmälan

Är du intresserad av vår grundskola eller förskola? Anmäl ditt intresse genom att fylla i köanmälan nedan.

Till anmälan
Mer om förskolan Mer om grundskolan Mer om fritids