Vi utbildar morgondagens världsmedborgare!

Montessoripedagogik

Montessoripedagogiken utvecklades av Maria Montessori för över 100 år sedan och hennes grundinställning var  “hjälp mig att göra det själv”. En inställning som fortfarande fungerar mycket väl eftersom nyfikna elever lär sig mer när Montessoripedagogiken utgår från elevens intresse och unika förmåga till inlärning. Vår utbildningsmiljö är väl förberedd och utformad för de olika åldersgruppernas behov. För oss är de nära relationerna mellan pedagoger och elever grundläggande eftersom det är en förutsättning för inlärning och kunskapsutveckling. 

Våra avdelningar och stadier har ett nära samarbete och sträcker sig även mellan förskola och skola. Pedagogiskt materiel finns alltid tillgängligt för eleverna, på deras nivå, för att de ska kunna söka och upptäcka på egen hand och tillsammans med klasskamrater och pedagoger. När eleven ägnar sig åt det som känns intressant, blir inlärningen effektiv. Montessoripedagogiken innebär att man utgår från helheten för att sedan fokusera på delarna, på så sätt blir sammanhang och samband tydliga. För att skapa en förståelse är det viktigt för barnet eller eleven att veta syftet med arbetsområdet och vart kunskapen ska leda, detta är vi noga med att förklara.

Sektionsinställningar

Värdegrundsarbete

I förskola och skola utgår vi från våra kärnvärden Våga prova, ta ansvar, tänk kunskap och var snäll. Kärnvärdena ligger till grund för vårt värdegrundsarbete och genomsyrar utbildningen. Litenheten och möjligheten att mötas över åldersgränserna stärker elevernas självkänsla samtidigt som det skapar trygghet och sammanhang. Vi vill att alla barn ska känna att de duger och att de får lyckas varje dag. I en trygg miljö vågar man ta ut svängarna, testa tankegångar och prova nya utmaningar.

Sektionsinställningar

Våga prova,
ta ansvar,
tänk kunskap
och var snäll.

Vår organisation

Vår verksamhet drivs i ett aktiebolag som ägs av den ideella föreningen Skanör Falsterbo Montessoriskola. Som vårdnadshavare blir du medlem i den ideella föreningen vars styrelse är huvudman för skola och förskola. Styrelsen består alltså av föräldrar och vi strävar efter att ha en bred representation från förskolan till skolans olika stadier. Årsmöte hålls i oktober då styrelsen utses. Både förskola och skola finansieras av de verksamhetsbidrag som kommunen ger, inga extra avgifter tas ut. För förskola och fritidshem följer vi kommunens maxtaxa.

Sektionsinställningar

Föräldrarådet – engagemang

Vi uppskattar ett gott och nära samarbete med våra vårdnadshavare. Hos oss finns ett föräldraråd med representanter för de olika avdelningarna och klasserna. Föräldrarådet som har kontinuerliga möten med skolledningen ger värdefulla tankar och synpunkter i olika frågor. Rådet anordnar också olika evenemang och träffar för er föräldrar för att ni ska lära känna varandra och stötta era barn även utanför skolan och förskolan.

Köanmälan

Är du intresserad av vår grundskola eller förskola? Anmäl ditt intresse genom att fylla i köanmälan nedan.

Till anmälan
Mer om förskolan Mer om grundskolan Mer om fritids