Redo att möta varje elevs utvecklingsbehov

Grundskola

I skolan arbetar vi åldersintegrerat i stadierna F-3, 4-6 och 7-9 för att möta varje elevs utvecklingsbehov men också för att kunna erbjuda utbildning i mindre grupper samtidigt som de sociala kontakterna kan tillgodoses. Vi litar till elevernas lust att lära och anpassar undervisning och uppgifter utifrån aktuella händelser och individuella intressen. Detta är helt förenligt och möjligt samtidigt som vi följer den svenska läroplanen. Eleverna lär sig att ta ansvar, planera och har stort inflytande över sin utbildning. Redan i förskoleklassen börjar vi arbeta med engelska och skolgången präglas av internationella kontakter och samarbeten. 

Sektionsinställningar
ß
Sektionsinställningar

Vi anpassar undervisning och uppgifter utifrån aktuella händelser och individuella intressen.

Sektionsinställningar
ß
Sektionsinställningar
ß

Montessori – en internationell pedagogik

En av montessoripedagogikens hörnstenar är strävan efter att skapa fred och främja det globala ansvaret. För oss konkretiseras den tanken genom att vi riktar blickarna mot vår omvärld och främjar förståelsen hos våra elever för att vi är en del av ett större sammanhang. Under många år har vi deltagit i internationella utbyten och samarbeten. Vi har kontinuerligt olika projekt igång inom ramen för Erasmus och Nordplus. Eftersom vi är en ackrediterad Erasmus-skola är det enkelt för oss att ansluta till spännande utbyten

Elevhälsa

Vår utgångspunkt är att alla elever ska må bra och trivas hos oss därför är elevhälsan tillgänglig och en viktig del av vår verksamhet. Elevhälsan består av skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, rektor och skolsköterska. Kurator och skolsköterska arbetar förebyggande med samtal – både enskilt och i grupp, med övningar tillsammans med pedagoger och när specifika behov föreligger. Vid våra kontinuerliga elevhälsoteamsmöten lyfts de behov som finns, insatser planeras och följs upp.

En central del av elevhälsans arbete är att främja elevernas förmåga till socialt samspel, att skapa ett klimat som är tillåtande så att varje elev kan nå sin fulla potential.

Sektionsinställningar

Köanmälan

Är du intresserad av vår grundskola eller förskola? Anmäl ditt intresse genom att fylla i köanmälan nedan.

Till anmälan
Mer om förskolan Mer om grundskolan Mer om fritids