Kreativitet och nyfikenhet genom hela dagen

Fritids – en del av skolan

Efter skoldagens slut erbjuder vi fritidshemsvistelse för alla elever i låg och mellanstadiet. Fritidshemmet är en integrerad del av vår verksamhet och följer de grundläggande montessoritankarna. På fritids erbjuds planerade aktiviteter med fria val och fördjupningar där aktuella undervisningsområden i skolan följs upp med nya kreativa inslag. Stort utrymme ges till fysisk aktivitet, social samvaro och skapande verksamhet av olika slag.

Sektionsinställningar
Sektionsinställningar

Stort utrymme till fysisk aktivitet, social samvaro och skapande verksamhet

Sektionsinställningar

Köanmälan

Är du intresserad av vår grundskola eller förskola? Anmäl ditt intresse genom att fylla i köanmälan nedan.

Till anmälan
Mer om förskolan Mer om grundskolan Mer om fritids