Med barnets intresse och unika inlärningsförmåga i centrum

Förskola

Nyfikna barn lär sig mer. Montessoripedagogiken utgår från barnens intresse och unika förmåga till inlärning. Inlärningsmiljön är väl förberedd och utformad för de olika åldersgruppernas behov.

För oss är de nära relationerna mellan pedagoger och barn grundläggande eftersom det är en förutsättning för inlärning och kunskapsutveckling. Vi arbetar åldersblandat för att stärka det viktiga samarbetet mellan äldre och yngre barn. Att hjälpa varandra bidrar till barnens självkänsla och skapar en trygg miljö.

Alla avdelningar har ett nära samarbete som sträcker sig mellan förskola och skola. Pedagogiskt materiel finns tillgängligt för barnen, på deras nivå, för att de ska kunna söka och upptäcka på egen hand. När barnet ägnar sig åt det som känns intressant, blir inlärningen effektiv.

Montessoripedagogiken innebär att man utgår från helheten för att sedan fokusera på delarna. För att skapa en förståelse är det viktigt för barnet att veta syftet med arbetsområdet och vart kunskapen ska leda.

Sektionsinställningar

Hjälp mig att göra det själv!

Sektionsinställningar
ß
Sektionsinställningar

Avdelningar

På vår förskola har vi två avdelningar; Pärlan och Trappan. På pärlan går de yngre barnen och på Trappan de som är lite äldre. När Pärlan-barnen är mogna och kan tillgodogöra sig undervisningen på Trappan flyttar de upp. På Trappan samverkar 5-åringarna med skolans lågstadium för att övergången ska bli så förberedd som möjligt.

Arbetspass

Montessoriskolor världen över har en tid då man vill att barnen ska vara på plats. Bakgrunden till detta är barnens inre process och koncentrationskurva. Det handlar om att barnet behöver minst två timmar för att kunna gå igenom sin arbetscykel. Därför börjar varje dag med ett montessoripass.

Vid lunchen har barnen egna platser med en pedagog vid varje bord.

Måltiden är en lugn stund på dagen och ett tillfälle att prata med varandra. Barnen klarar det mesta själv. Ta mat, hälla, skicka vidare, äta, torka upp och sopa efter egen förmåga!

Läs mer

Förskolans ABC VT22
Sektionsinställningar
ß
Sektionsinställningar

Kontakter


Arbetslagsledare Pärlan

Jessica Krabbe
jessica.krabbe@sfmontessori.se


Arbetslagsledare Trappan

Eva Nilsson
eva.nilsson@sfmontessori.se

Köanmälan

Är du intresserad av vår grundskola eller förskola? Anmäl ditt intresse genom att fylla i köanmälan nedan.

Till anmälan
Mer om förskolan Mer om grundskolan Mer om fritids