Vi utbildar morgondagens världsmedborgare!
Kalender
12 aug 2021

Fritids stängt.

16 aug 2021

Förskola stängd.

19 aug 2021

Upprop. Skolstart hösttermin.

1 - 5 nov 2021

Höstlov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

30 nov 2021

Julpysselkväll

17 dec 2021

Julavslutning.

20 dec - 10 jan 2022

Vinterlov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

7 jan 2022

Studiedag. Skola fritids och förskola stängd.

10 jan 2022

Skolstart vårttermin

21 - 25 feb 2022

Sportlov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

10 mar 2022

Studiedag. Skola stängd. Fritids och förskola öppet.

11 mar 2022

Studiedag. Skola, fritids och förskola stängd.

11 - 14 apr 2022

Påsklov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

27 maj 2022

Lovdag.

13 jun 2022

Skolavslutning.

14 jun 2022

Sommarlov.

Vi är den lilla nyfikna skolan som skapar gemenskap, trygghet och högklassiga resultat

Vi är den lilla nyfikna skolan som skapar gemenskap, trygghet och högklassiga resultat. Vi arbetar utifrån Montessori-pedagogiken där individens takt och kapacitet tas hänsyn till för att uppnå kunskapskraven. Vi arbetar både projektbaserat, självständigt och i ett nära samarbete med engagerade pedagoger och föräldrar för att utbilda och förbereda morgondagens världsmedborgare.

Montessoripedagogiken utvecklades av Maria Montessori för över 100 år sedan och hennes grundinställning var “hjälp mig att göra det själv”. En inställning som fortfarande fungerar mycket väl eftersom nyfikna elever lär sig mer och Montessoripedagogiken utgår från elevens intresse och unika förmåga till inlärning. Inlärningsmiljön är väl förberedd och utformad för de olika åldersgruppernas behov. För oss är de nära relationerna mellan pedagoger och elever grundläggande eftersom det är en förutsättning för inlärning och kunskapsutveckling.

Alla avdelningar har ett nära samarbete som sträcker sig mellan förskola och skola. Pedagogiskt materiel finns tillgängligt för eleverna, på deras nivå, för att de ska kunna söka och upptäcka på egen hand och tillsammans med klasskamrater och pedagoger. När eleven ägnar sig åt det som känns intressant, blir inlärningen effektiv. Montessoripedagogiken innebär att man utgår från helheten för att sedan fokusera på delarna, på så sätt blir sammanhang och samband tydliga. För att skapa en förståelse är det viktigt för eleven att veta syftet med arbetsområdet och vart kunskapen ska leda.

I förskola och skola utgår vi från våra kärnvärden VÅGA PROVA, TA ANSVAR, TÄNK KUNSKAP, VAR SNÄLL. Kärnvärdena ligger till grund för vårt värdegrundsarbete och genomsyrar utbildningen. Litenheten och möjligheten att mötas över åldersgränserna stärker elevernas självkänsla samtidigt som det skapar trygghet och sammanhang. Vi vill att alla barn ska känna att de duger och att de får lyckas varje dag. I en trygg miljö vågar man ta ut svängarna, testa tankegångar och prova nya utmaningar.

Sektionsinställningar

Nyfikna barn lär sig mer. Montessoripedagogiken utgår från barnens intresse och unika förmåga till inlärning.

Läs mer »

förskola

I skolan arbetar vi åldersintegrerat i stadierna F-3, 4-6 och 7-9 för att möta varje elevs utvecklingsbehov.

Läs mer »

grundskola

På fritids erbjuds planerade aktiviteter med fria val och fördjupningar.

Läs mer »

fritids

Köanmälan

Är du intresserad av vår grundskola eller förskola? Anmäl ditt intresse genom att fylla i köanmälan nedan.

Till anmälan
Mer om förskolan Mer om grundskolan Mer om fritids