Vi utbildar morgondagens världsmedborgare!
Kalender
17 aug 2023

Upprop.

28 - 29 sep 2023

Studiedagar

30 okt - 3 nov 2023

Höstlov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

21 dec 2023

Julavslutning.

22 dec - 9 jan 2024

Jullov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

10 jan 2024

Upprop.

19 - 23 feb 2024

Sportlov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

7 mar 2024

Studiedag skola, fritids och förskola

25 mar - 1 apr 2024

Påsklov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

9 - 10 maj 2024

Lovdagar

6 - 7 jun 2024

Lovdagar

12 jun 2024

Skolavslutning.

13 jun 2024

Sommarlov.

13 aug 2024

Studiedag, fritids och förskola stängda

15 aug 2024

Upprop.

26 - 27 sep 2024

Studiedagar, skola, fritids och förskola stängda

28 okt - 1 nov 2024

Höstlov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

20 dec 2024

Julavslutning.

23 dec - 3 jan 2025

Jullov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

7 jan 2025

Studiedag, skola, fritids och förskola stängda

8 jan 2025

Studiedag, skola stängd, fritids och förskola öppna

9 jan 2025

Upprop.

17 - 21 feb 2025

Sportlov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

14 - 18 apr 2025

Påsklov. Skola stängd, förskola och fritids öppna.

1 - 2 maj 2025

Lovdagar

6 jun 2025

Lov

11 jun 2025

Skolavslutning.

12 jun 2025

Sommarlov.

Vi är den lilla nyfikna skolan som skapar gemenskap, trygghet och högklassiga resultat

Vi är den lilla nyfikna skolan som skapar gemenskap, trygghet och högklassiga resultat. Vi arbetar utifrån Montessori-pedagogiken där individens takt och kapacitet tas hänsyn till för att uppnå kunskapskraven. Vi arbetar både projektbaserat, självständigt och i ett nära samarbete med engagerade pedagoger och föräldrar för att utbilda och förbereda morgondagens världsmedborgare.

Montessoripedagogiken utvecklades av Maria Montessori för över 100 år sedan och hennes grundinställning var “hjälp mig att göra det själv”. En inställning som fortfarande fungerar mycket väl eftersom nyfikna elever lär sig mer och Montessoripedagogiken utgår från elevens intresse och unika förmåga till inlärning. Inlärningsmiljön är väl förberedd och utformad för de olika åldersgruppernas behov. För oss är de nära relationerna mellan pedagoger och elever grundläggande eftersom det är en förutsättning för inlärning och kunskapsutveckling.

Alla avdelningar har ett nära samarbete som sträcker sig mellan förskola och skola. Pedagogiskt materiel finns tillgängligt för eleverna, på deras nivå, för att de ska kunna söka och upptäcka på egen hand och tillsammans med klasskamrater och pedagoger. När eleven ägnar sig åt det som känns intressant, blir inlärningen effektiv. Montessoripedagogiken innebär att man utgår från helheten för att sedan fokusera på delarna, på så sätt blir sammanhang och samband tydliga. För att skapa en förståelse är det viktigt för eleven att veta syftet med arbetsområdet och vart kunskapen ska leda.

I förskola och skola utgår vi från våra kärnvärden VÅGA PROVA, TA ANSVAR, TÄNK KUNSKAP, VAR SNÄLL. Kärnvärdena ligger till grund för vårt värdegrundsarbete och genomsyrar utbildningen. Litenheten och möjligheten att mötas över åldersgränserna stärker elevernas självkänsla samtidigt som det skapar trygghet och sammanhang. Vi vill att alla barn ska känna att de duger och att de får lyckas varje dag. I en trygg miljö vågar man ta ut svängarna, testa tankegångar och prova nya utmaningar.

Sektionsinställningar

Nyfikna barn lär sig mer. Montessoripedagogiken utgår från barnens intresse och unika förmåga till inlärning.

Läs mer »

förskola

I skolan arbetar vi åldersintegrerat i stadierna F-3, 4-6 och 7-9 för att möta varje elevs utvecklingsbehov.

Läs mer »

grundskola

På fritids erbjuds planerade aktiviteter med fria val och fördjupningar.

Läs mer »

fritids

Köanmälan

Är du intresserad av vår grundskola eller förskola? Anmäl ditt intresse genom att fylla i köanmälan nedan.

Till anmälan
Mer om förskolan Mer om grundskolan Mer om fritids