Fritids

 

Fritidshemmet öppnar klockan 13.30 och stänger 17.00. Behöver barn omsorg tidig morgon eller sen eftermiddag sker det på förskolan som öppnar 06.30 och stänger 18.00.

 • När ni lämnar och hämtar barn blir det lätt trångt på parkeringen. För barnens säkerhet är det alltså inte tillåtet att parkera eller släppa av barn på icke markerade p-platser.
 • Barnen vistas ute varje dag, oberoende av väder. Kom ihåg extrakläder och ombyte samt regnkläder såsom överdragsbyxor och gummistövlar. Sommartid är det viktigt med solhatt och solkräm.
 • Egna leksaker ska stanna hemma. Det gäller även skateboards, inlines och liknande. Fritids har inte möjlighet att ansvara för privata ägodelar.
 • Många barn vill leka efter fritids. Det är inte möjligt att stanna kvar utöver vistelsetid utan den som hämtas först tar med sin lekkamrat.
 • Personalen måste på förhand meddelas av vårdnadshavare när barn följer med kamrat hem.
 • Meddela förskolan om hämtning blir försenad med 15 minuter eller mer.
 • Även om barnet tar sig hem själv behövs det fasta tider för hemgång för att kunna planera fritidshemmets aktiviteter samt personalens schema.
 • Inbjudningar till födelsedagskalas sköts privat. Tänk också på att inte ha kalas i anslutning till fritids och skola då det kan orsaka onödiga konflikter i elevgruppen.
 • Vårdnadshavare förväntas hjälpa till med barnomsorgen då personalen har konferens. Det behövs högst en eftermiddag per år vilket brukar meddelas i början på höstterminen. Det går bra att byta tider med varandra.

Barnets vistelsetider på fritidshemmet styrs av de tider som vårdnadshavare arbetar samt restid till och från arbetet. Vårdnadshavare har skyldighet att informera fritidshemmet om ändrade arbets- eller studieförhållanden så fort detta blir känt. Vänligen respektera vistelsetiderna då barnens aktiviteter och personalens schema planeras utifrån dessa. Av samma anledning måste personalen meddelas då barnet ska vara ledigt. När vårdnadshavare är ledig stannar barnet också hemma. Fullständiga regler för fritidshem i Vellinge kommun och information om avgifter finns att läsa på www.vellinge.se

Då barnen har aktiviteter utanför fritidsverksamheten avbryter detta ibland barnens vistelse på fritidshemmet för att påbörjas igen efter avslutad aktivitet. Det innebär att vårdnadshavare ansvarar för barnet under den tid barnet lämnar fritidshemmets verksamhet tills barnet återkommer. Personalen har inte möjlighet att ansvara för att barnen kommer iväg.

Sjukanmälan görs till respektive enhet samt på skolportalen. Klockan 08.30 läser personal registreringar och tar kontakt om barn ej är anmält och inte kommit till förskolan. Barnets allmäntillstånd avgör om barnet kan vistas på fritids:

 • Ett gott allmäntillstånd är då barnet orkar delta i fritids alla aktiviteter, inomhus och utomhus.
 • Barnet bör ha en feberfri dag innan det kommer tillbaka till fritids.
 • Barnet bör vara hemma minst två dagar vid antibiotikabehandling.
 • Vid magsjuka/kräkning/diarré måste barnet vara hemma minst 48 timmar efter att det blivit friskt för att undvika smitta. Enligt rekommendationer är det bra om även syskon stannar hemma.
 • Ögoninflammation smittar mycket lätt och därför ska barnet vara hemma om det rinner klar vätska från ögonen eller bildas var under dagen.
 • För de barn som behöver medicin under vistelsen på förskolan ska ansvarsblankett fyllas i av vårdnadshavare.
 • Mer information om sjukdomar finns på skåne.se
 • Vellinge kommun tillhandahåller en olycksfallsförsäkring för alla barn i kommunen.

 Uppsägning av fritidshemsplats görs på avsedd blankett. Blanketten ska vara inlämnad senast två månader innan uppsägningen börjar gälla.

Comments are closed.