Förskola

 

Förskolan öppnar klockan 06.30 och stänger 18.00.

 • När ni lämnar barn på morgonen blir det lätt trångt på parkeringen. För barnens säkerhet är det alltså inte tillåtet att parkera eller släppa av barn på icke markerade p-platser.
 • Barnen vistas ute varje dag, oberoende av väder. Kom ihåg extrakläder och ombyte samt regnkläder såsom överdragsbyxor och gummistövlar. Sommartid är det viktigt med solhatt och solkräm.
 • Egna leksaker ska stanna hemma. Förskolan har inte möjlighet att ansvara för privata ägodelar.
 • Många barn vill leka efter förskolan. Det är inte möjligt att stanna kvar utöver vistelsetid utan den som hämtas först tar med sin lekkamrat.
 • Personalen måste meddelas av vårdnadshavare när barn följer med kamrat hem.
 • Meddela förskolan om hämtning blir försenad med 15 minuter eller mer.
 • Inbjudningar till födelsedagskalas sköts privat. Tänk också på att inte ha kalas i anslutning till förskolan då det kan orsaka onödiga konflikter i barngruppen.
 • Vårdnadshavare förväntas hjälpa till med barnomsorgen då personalen har konferens. Det behövs högst en eftermiddag per år vilket brukar meddelas i början på höstterminen. Det går bra att byta tider med varandra.

Sjukanmälan görs till respektive enhet samt på skolportalen. Klockan 08.30 läser personal registreringar och tar kontakt om barn ej är anmält och inte kommit till förskolan. Barnets allmäntillstånd avgör om barnet kan vistas i förskolan:

 • Ett gott allmäntillstånd är då barnet orkar delta i förskolans alla aktiviteter, inomhus och utomhus.
 • Barnet bör ha en feberfri dag innan det kommer tillbaka till förskolan.
 • Barnet bör vara hemma minst två dagar vid antibiotikabehandling.
 • Vid magsjuka/kräkning/diarré måste barnet vara hemma minst 48 timmar efter att det blivit friskt för att undvika smitta. Enligt rekommendationer är det bra om även syskon stannar hemma.
 • Ögoninflammation smittar mycket lätt och därför ska barnet vara hemma om det rinner klar vätska från ögonen eller bildas var under dagen.
 • För de barn som behöver medicin under vistelsen på förskolan ska ansvarsblankett fyllas i av vårdnadshavare.
 • Mer information om sjukdomar finns på skåne.se
 • Vellinge kommun tillhandahåller en olycksfallsförsäkring för alla barn i kommunen.

Varje månad skickar rektor ut nyhetsbrev med allmän information. Utöver detta anordnas minst ett föräldramöte om året. Två gånger om året erbjuds möjlighet till utvecklingssamtal för att prata om barnets vardag i förskolan. Vardagen går också att följa i våra grupper på sociala media. För att skolan där ska kunna lägga ut bilder på barnen är det viktigt att ett godkännande görs på avsedd blankett.

Barnets vistelsetider på förskolan styrs av de tider som vårdnadshavare arbetar samt restid till och från arbetet. Vårdnadshavare har skyldighet att informera förskolan om ändrade arbets- eller studieförhållanden så fort detta blir känt. Vänligen respektera vistelsetiderna då barnens aktiviteter och personalens schema planeras utifrån dessa. Av samma anledning måste personalen meddelas då barnet ska vara ledigt. När vårdnadshavare är ledig stannar barnet också hemma. Fullständiga regler för förskolan i Vellinge kommun och information om avgifter finns att läsa på www.vellinge.se

Uppsägning av förskoleplats görs på avsedd blankett. Blanketten ska vara inlämnad senast två månader innan uppsägningen börjar gälla. Observera att detta måste göras även då barnet slutar förskolan för att börja förskoleklass.

 

Comments are closed.