Skola

Välkommen till skolan:

 • När ni lämnar barn på morgonen blir det lätt trångt på parkeringen. För barnens säkerhet är det alltså inte tillåtet att parkera eller släppa av barn på icke markerade p-platser.
 • Använd gärna cykelställen vid huvudentrén. Det finns även cykel- och mopedparkering vid södra grinden.
 • Enligt lag ska barn under 15 år ha cykelhjälm.
 • För allas arbetsro får mobiltelefoner ej användas till samtal, chatt och liknande kommunikation under arbetsstunderna. Utöver detta kommer pedagogerna i samråd med eleverna att bestämma vad som gäller för varje enskild enhet, vilket kan skilja efter ålder och behov.
 • Barnen ansvarar själva för de värdesaker de tar med till skolan.

Sjukanmälan görs till respektive enhet samt på skolportalen. Klockan 08.30 läser personal av registreringar och tar kontakt om barn ej är anmält och inte kommit till skolan. Barnets allmäntillstånd avgör om barnet kan vistas i skolan. Ett gott allmäntillstånd är då eleven orkar delta i skolans alla aktiviteter, inomhus och utomhus.

 • Eleven bör ha en feberfri dag innan det kommer tillbaka till förskolan.
 • Eleven bör vara hemma minst två dagar vid antibiotikabehandling.
 • Vid magsjuka/kräkning/diarré måste eleven vara hemma minst 48 timmar efter att det blivit friskt för att undvika smitta. Enligt rekommendationer är det bra om även syskon stannar hemma.
 • Ögoninflammation smittar mycket lätt och därför ska eleven vara hemma om det rinner klar vätska från ögonen eller bildas var under dagen.
 • För den elev som behöver medicin under vistelsen på skolan ska ansvarsblankett fyllas i av vårdnadshavare.
 • Om en elev behöver bli sjukskriven från idrotten krävs ett intyg efter 7 skoldagar.
 • Skolsköterskan Katarina Hansen finns på plats tisdagar klockan 08.00-16.00. Skolsköterskan nås via email.
 • Mer information om sjukdomar kan läsas på skåne.se
 • Vellinge kommun tillhandahåller en olycksfallsförsäkring för alla barn i kommunen.

Varje månad skickar rektor ut nyhetsbrev med allmän information som skolan och dess aktiviteter. Utöver det föräldramöte som ordnas under skolåret erbjuds två utvecklingssamtal för att prata om elevens måluppfyllelser. Skolvardagen går också att följa i våra grupper på sociala media, men för att skolan där ska kunna lägga ut bilder på elever är det viktigt att ett godkännande görs på avsedd blankett. Som vårdnadshavare är du välkommen att vara med ditt barn en dag i skolan.

Elevens kunskaper följs upp kontinuerligt via skolportalen där resultat på prov och redovisningar blir tillgängliga för vårdnadshavare. Skolan följer ämnesplaner som är utarbetade efter läroplanen och utför de nationella prov och diagnoser som Skolverket skickar ut. Tillsammans med pedagog planerar eleven veckans arbete i sin planeringsbok. Allt för att den ska utvecklas och nå de uppsatta kunskapsmålen.

Comments are closed.