Klagomålshantering

Syftet med Skanör Falsterbo Montessoriskolas rutiner för klagomålshantering är att kunna
identifiera och förebygga brister inom verksamheten.
Enligt skollagen(2010:800) 4 kap§8 ska det på en skola finnas skriftliga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål mot utbildningen.
När en elevs eller barns vårdnadshavare har klagomål på skolans utbildning ska de i
nedanstående ordning framföra sin klagan.
1. Ansvarslärare eller enhet
2. Rektor
3. Styrelse

Nina Sennö
Rektor
Skanör Falsterbo Montessoriskola

Comments are closed.