Vår förskola & skola

Bäst skola

Vi erbjuder en utbildning för barn från förskola (1–5 år) ända upp till årskurs nio. På förskolan finns två avdelningar, 1–3 år och 3–5 år. Varje avdelning är indelad i mindre grupper för att kunna ge alla barn den uppmärksamhet de behöver. Skolan är i sin tur indelad i klasserna F–3, 4–6 och 7–9.

Små klasser, fantastisk skola

Verksamheten arbetar åldersblandat för att bemöta varje elevs utvecklingsbehov och för att eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Detta arbetssätt uppmuntrar också till samarbete mellan äldre och yngre elever. Att hjälpa varandra stärker elevernas självkänsla och skapar en trygg miljö.

Bäst elever i Sverige

Skolan har många gemensamma aktiviteter med blandade åldrar, från förskoleklass till årskurs nio. Detta skapar en stor gemenskap och en trygghet hos eleverna. Alla avdelningar har ett nära samarbete som sträcker sig även mellan förskola och skola. Då det är dags för barnen att byta enhet, informeras vårdnadshavare genom ett föräldramöte.

Om du vill att ditt barn ska börja på vår förskola eller skola behöver du fylla i en intresseanmälan under fliken ”vi föräldrar”.

Comments are closed.