Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum där frågor angående verksamheten diskuteras. Som förälder har du här möjlighet att engagera dig i skolans verksamhet samt ansvara för föräldrarnas arbetsuppgifter. Rådet består av minst en förälder från varje enhet. De träffas två till tre gånger per termin tillsammans med rektor, bitr. förskolechef och/eller annan personal.

Rektor eller bitr. förskolechef informerar samtliga föräldrar om fokusområdet för kommande föräldraråd. Har föräldrarna saker som de vill ta upp angående aktuellt ämne så kan de vända sig till föräldrarådsrepresentanterna som för med sig detta till mötet. Vid vissa tillfällen har förskolan respektive skolan egna föräldrarådsmöten och vid andra tillfällen har de gemensamma möten.

Skolan/verksamheten använder föräldrarådet som remissinstans vid förändringar och nyheter.

Följande föräldrar sitter i föräldrarådet:

Charlotte Bjurup, Pärlan Röd charlotte.bjurup@gmail.com
Nina Heinz,  Pärlan Blå ninamheinz@gmail.com
Li Jacobsson, Trappan Röd lirundquist@gmail.com
Karin Andersson, Trappan Blå karin.me.andersson@icloud.com
Anna Piper, F-klass  anna.m.piper@gmail.com
Sanna Balslev, Åk 2 sannamaria@balslev.se
Sanna Balslev, Åk 3 sannamaria@balslev.se
Katja Vibeck, åk 4 katjaofsweden@yahoo.se
Katja Vibeck, åk 5 katjaofsweden@yahoo.se
Sarah Lilliehöök, Åk 6 lilliehooksarah@gmail.com
Helena Christiansson, Åk 7 helena@moffajinko.com
Caroline von Röök, Åk 8 carroaha@yahoo.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.