Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum där frågor angående verksamheten diskuteras. Som förälder har du här möjlighet att engagera dig i skolans verksamhet samt ansvara för föräldrarnas arbetsuppgifter. Rådet består av minst en förälder från varje enhet. De träffas två till tre gånger per termin tillsammans med rektor, bitr. förskolechef och/eller annan personal.

Rektor eller bitr. förskolechef informerar samtliga föräldrar om fokusområdet för kommande föräldraråd. Har föräldrarna saker som de vill ta upp angående aktuellt ämne så kan de vända sig till föräldrarådsrepresentanterna som för med sig detta till mötet. Vid vissa tillfällen har förskolan respektive skolan egna föräldrarådsmöten och vid andra tillfällen har de gemensamma möten.

Skolan/verksamheten använder föräldrarådet som remissinstans vid förändringar och nyheter.

Följande föräldrar sitter i föräldrarådet:

Karin Andersson, Pärlan Blå karin.me.andersson@icloud.com
Philip Lindvall, Pärlan Röd philiplindvall@gmail.com
Johanna Tojnar,  Trappan Blå nova.ab@telia.com
Christine Heger, Trappan Röd christine@heger.se
Cecilia von Perglas, F-klass cecilia.vonperglas@cloetta.se
Sanna Balslev, Åk 1 sannamaria@balslev.se
Sanna Balslev, Åk 2 sannamaria@balslev.se
Katja Vibeck, åk 3 katjaofsweden@yahoo.se
Linda Norell, Åk 4 lindanorell@email.com
Sarah Lilliehöök, Åk 5 lilliehooksarah@gmail.com
Helena Christenson, Åk 6 helena@moffajinko.com
Charlotta Stjärnfäldt, Åk 7 charlotte.stjarnfaldt@alphase.se
Caroline Ek, Åk 8 caroline@ekarna.se
Christina Geimer, Åk 9 christina.geimer@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.