Trappan 3–5 år

 

Trappan dagsrutiner

Trappan 4-5 år

Morgon                             

Vi erbjuder frukost för de barn som kommer tidigt mellan 7.15 och 7.45 på avdelningen Rosa Tornet. När barnen kommer upp på Trappan lämnar de medhavda frukt i sin egen låda och väljer själva när de vill ta fruktpaus under förmiddagen.

Förmiddag     

Arbetsstunden med Montessorimateriel börjar när barnen kommer på morgon. Allt materiel står därför alltid framme och är lätt tillgängligt för barnen. Pedagogerna främjar aktiviteter som ger barnen arbetsro samt möjlighet till utforskning och inlärning.

Utifrån ett schema delas barnen in i olika grupper och får deltaga i gymnastik, musikstunder, utepedagogik och naturvistelser.

Vi har gemensamma samlingar, där vi pratar om dagens händelser och tar upp olika diskussionsämnen där alla barn får komma tilltals.  Vi använder även sång, rim och ramsor samt sagor för att främja barns språk och utveckling. Organiserade lekar använder vi till att träna barns olika sinnen.

Lunch

Lunchen äter vi tillsammans 11.15. Under den pedagogiska lunchen tränar vi bland annat på bordskick och artighet. Vi har ofta en avkopplande lässtund efter maten där barnen får välja mellan att sitta själva med en bok eller delta i den gemensamma sagostunden med en pedagog.

Eftermiddag

På eftermiddagen är alla barn ute, oavsett väder. Vi använder gärna vår egen trädgård med dess lekplats eller hinderbanan precis utanför våra grindar.

Klockan 14.00 äter vi mellanmål inomhus eller utomhus beroende på årstid och väder. Barnen har innan dess tvättat händerna och förberett sig för måltiden.

Efter mellanmålet är det fria aktiviteter såsom: bygglek, docklek, skapande verksamhet, spel eller Montessorimateriel. Den fria leken är av betydelse då den främjar barns fantasi och samarbete.

Övriga aktiviteter

Varje vecka deltar alla barn i utomhuspedagogik på en förmiddag. Då går vi iväg i åldersgrupper och med en liten matsäck. 5-6 åringarna har dessutom gymnastik där de går till St: Knuts gymnastiksal. Vi har musikstund och organiserade rörelser/rytmik i mindre grupper.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av vår verksamhet och mål sker genom en individuella intervjufrågor som finns för varje barn, samt vid föräldrasamtal och enkäter.

Vi som jobbar med Trappan 3–5 år

Suzanne
Madelene Svensson
Imelda Wahrgren