Årskurs F–3

 

Rum för lärande

Vi arbetar inte i traditionella klassrum utan tillsammans i rum för lärande. Hos oss finns det en väl genomtänkt studiemiljö, där rikligt med arbetsmaterial samsas med arbetsbord i olika format och fria golvytor.
Här arbetar barn i olika åldrar, enskilt eller i olika grupperingar. Det finns inget detaljerat schema styr barnens arbete. Varje barn arbetar efter en personlig utvecklingsplan med en planering som görs upp tillsammans med pedagogerna. Arbetet pågår i längre sammanhängande arbetspass som kan avbrytas för kortare pauser när barnet önskar.

Så här kan en dag se ut:

Förmiddagen

Barnen har flextid och kan börja mellan åtta och halv nio. När barnen kommer tar de fram sin planeringsbok, där veckans planering står och väljer vad de vill arbeta med. Planeringen är individuell och skrivs av fröken efter dialog med barnet.
Kulturämnena arbetar vi tematiskt med och de omfattar Livets och Människans och Jordens utveckling.
Arbetspasset är 3 timmar långt. Det finns rikligt med konkret material på hyllorna. Barnet sitter antingen vid sin arbetsplats eller på golvet och arbetar. Vid vissa tillfällen under veckan håller läraren i genomgångar i stor eller liten grupp.

Vi har samling varje dag före lunch följt av tyst läsning eller högläsning

Eftermiddagen.

Eter lunchen som är en timme lång arbetar vi i
åldershomogena grupper med läsning, matteprat, idrott eller Livsviktigt (social och emotionell träning).
Därefter går de flesta barnen på vårt tillhörande fritids.

Från medel till mål.

Barnen har en egen pärm med blad, där de målar in vad de har arbetat med. Sedan bokför pedagogerna detta.
När barnen uppnått uppsatta mål markeras dessa i varje barns IUP (individuell utvecklingsplan) .

Vi som jobbar med Årskurs F–3

Gunnhildur Atladottir
 • Gunnhildur Atladottir
 • Lärare F-3
 •  
 •  
Lea Campelos de Sousa Barradas Car
 • Lea Campelos de Sousa Barradas Car
 • Lärare musik
 •  
 •  
Nicole
Anna Janshagen
 • Anna Janshagen
 • Lärare F-3
 •  
 •  
Jessica Karlsson
Anna Mortensen
 • Anna Mortensen
 • Lärare F-3
 •  
 •  
Cissi