Årskurs 7–9

 

I årskurs 6-9 arbetar eleverna utifrån sin individuella planering. Ämnesområdena väljs i samråd med pedagogerna och utifrån en ämnesplan för respektive skolämne. Ofta väljer eleverna ett arbetsområde med anknytning till aktuella händelser och diskussioner. När eleverna går ut årskurs nio har de arbetat med samtliga obligatoriska områden.

Arbetet pågår i fyraveckorsperioder och redovisas vid deadline genom prov, en muntlig redovisning eller som ett skriftligt arbete. På så sätt lär sig eleverna att ta eget ansvar för sina studier och övar olika typer av redovisningsformer.

Under arbetets gång ges eleverna inspiration och kontinuerlig individuell handledning. Dörrarna till språk-, SO- och matte/NO-rummen står alltid öppna och pedagogerna är tillgängliga under hela skoldagen. Information söker eleverna i läroböcker, på internet, hos pedagoger och genom intervjuer. Genom det fria arbetssättet stimuleras tematiska och ämnesövergripande projekt.

Precis som i årskurs 3-5 tillämpar vi flextid som gör det möjligt för eleverna att arbeta in tid som kan tas ut i samband med t ex resor eller andra fritidsaktiviteter.

Vi som jobbar med Årskurs 7–9

Kelly
Lea Campelos de Sousa Barradas Car
 • Lea Campelos de Sousa Barradas Car
 • Lärare musik
 •  
 •  
Nicole
Åsa H
Karine
Jessica Karlsson
Filip Pedersen
 • Filip Pedersen
 • Lärare 7-9
 •  
 •  
Ulrika
Markus Svensson
 • Markus Svensson
 • Lärare 7-9
 •  
 •