Årskurs 4–6

 

Morgonrutiner

Barnen kommer till skolan under flextid mellan åtta och halv nio. Flextiden ger möjlighet till att spara in tid för att kunna plocka ut en ledig dag vid behov. När eleverna kommer möter de ansvariga lärare för att ta i hand och säga godmorgon. Barnen visar då sin planeringsbok och eventuell läxa för sina lärare. Kommunikationen mellan eleven och läraren ger möjlighet till reflektion över veckans arbete i de olika ämnena. Mötet mellan elev och lärare ger en bekräftelse och skapar en bra relation.

Arbetspassrutin

Förmiddagen: Barnen har på måndagsmorgonen planerat sin vecka i planeringsboken. Planeringen finns i ämnesplaner som innehåller alla arbetsområden som barnen har möjlighet att arbeta med under de år de går i årskurs 3-5. Ämnesplanerna, som innehåller arbetsuppgifter i de olika ämnena är hämtat från läroplanen och aktuella kursplaner. När eleverna har fått sin planering godkänd kan det självständiga arbetet starta. Barnen jobbar konkret med de olika montessorimaterialen som finns att tillgå i de olika ämnena.

Eftermiddagen: Efter lunch är det oftast gemensamma genomgångar i olika ämnen. Läraren har här möjlighet starta upp nya arbetsområden, väcka intresse och nyfikenhet hos eleverna. Eleverna ges möjlighet till samarbete och diskussioner.

De praktiska ämnena som trä- och metallslöjd, textilslöjd startar i årskurs tre. Musik, bild samt idrott och hälsa ingår genom hela skolgången.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av undervisning och uppställda mål sker genom en individuell utvecklingsplan IUP för varje enskild elev från F-9.

Vi som jobbar med Årskurs 4–6

Kelly
Lea Campelos de Sousa Barradas Car
  • Lea Campelos de Sousa Barradas Car
  • Lärare musik
  •  
  •  
Carina
Nicole
Åsa H
Jessica Karlsson
Malin Norlin
  • Malin Norlin
  • Lärare 4-6
  •  
  •